2909aodai13-1601349465-9.jpg

2909aodai13-1601349465-9.jpg

奥黛已成为与越南妇女形象息息相连的文化象征。图自越通社

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *