2909aodai12-1601349786-13.jpg

2909aodai12-1601349786-13.jpg

Trình diễn áo dài trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần 3 năm 2016. (Ảnh: Phương Vy/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *