280420200942-1592189699-35.jpg

280420200942-1592189699-35.jpg

             有效控制疫情是越南迎来高质量外资涌入的“黄金机会“。图自越通社

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *