277molietsy-1595657617-20.jpg

277molietsy-1595657617-20.jpg

Bạt ngàn những ngôi mộ “Chưa biết tên”  ở nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Đường 9 tại Quảng Trị. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *