23-1552980288-45.jpg

23-1552980288-45.jpg

Hoạt động tuyển rửa, tuồn bán xít, than diễn ra rầm rộ tại khu vực bãi xít khổng lồ do “bà trùm” L., “xít” tiếp quản. (Ảnh: P.V/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *