222-1583918037-82.jpg

222-1583918037-82.jpg

              莱州省边防部队力量在边境通道和便道进行24小时值班巡查。越通社记者 功宣摄

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *