180420121356-1576219061-42.jpg

180420121356-1576219061-42.jpg

BAKU, AZERBAIJAN – AUGUST 04: The Sun rise is reflected in The Flame Towers on August 4, 2014 in Baku, Azerbaijan. (Photo by Christopher Lee/Getty Images)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *