17-1614409070-66.jpg

17-1614409070-66.jpg

Mọi quy trình cuộc phẫu thuật được ghi lại kỹ càng, đầy đủ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *