1609sankhau7-1600266977-7.jpg

1609sankhau7-1600266977-7.jpg

Trích đoạn vở Cải lương ‘Thầy Ba Đợi.’ (Ảnh: Gia Thuận/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *