151-1557126144-67.jpg

151-1557126144-67.jpg

Những chiếc xe thồ có thể chở đến 300kg hàng chạy bằng sức người. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *