13truso-1598571001-22.jpg

13truso-1598571001-22.jpg

Trụ sở của Lead Giken – một doanh nghiệp nhỏ của Nhật Bản tuyển dụng tu nghiệp sinh Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Tuyến)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *