1301cuchi7-1610530276-19.jpg

1301cuchi7-1610530276-19.jpg

 Mô hình lớp học văn hóa nơi vùng giải phóng. (Nguồn: vietnamtourism.gov.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *