12-1571381516-100.jpg

12-1571381516-100.jpg

Chiếc kè thô sơ này cũng không ngăn cản được bao nhiêu khi dầu thải vẫn cuồn cuộn theo dòng nước đổ về hạ nguồn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *