11851725117-1599186877-81.png

11851725117-1599186877-81.png

越共中央总书记、国家主席阮富仲呼吁全国人民、军队战士及旅居海外侨胞全心全意,团结起来共同抗击疫情。图自越通社

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *