111824295c-1588508930-75.jpg

111824295c-1588508930-75.jpg

Sư tử nằm phơi nắng ngay trên đường trong khu bảo tồn thiên nhiên Kruger Park trong thời gian Nam Phi ban bố tình trạng khẩn cấp. (Nguồn: Kruger National Park)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *