10-1490695882-44.jpg

10-1490695882-44.jpg

6 đêm công diễn Mộng ước không xa vời bán ‘cháy vé’ chỉ trong 48 giờ đồng hồ trở thành kỷ lục của HOPE. (Ảnh: Tuấn Đào)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *