0512tacduong-1575531799-65.jpg

0512tacduong-1575531799-65.jpg

Ùn tắc giao thông là chuyện cơm bữa ở Hà Nội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *