00012i9c3-1521079734-28.jpg

Nội các mới của Đức nhóm họp lần đầu tiên ngày 14/3 ở Berlin sau khi được Quốc hội phê chuẩn. (Nguồn: AFP)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *