00012c25y-1522742264-35.jpg

00012c25y-1522742264-35.jpg

Poster có hình ảnh Tổng thống El-Sisi được treo tại một khu phố chợ ở Cairo. (Nguồn: AFP)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *