zhenyathm-1573011843-6.jpg

zhenyathm-1573011843-6.jpg

Zhenya thăm tượng đài Hồ Chí Minh tại Moskva. (Ảnh nhân vật cung cấp).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *