zboongke5-1598787577-93.jpg

zboongke5-1598787577-93.jpg

Hầm trú ẩn được bố trí sâu trong lòng đất, cho phép người ở bên trong tránh được gần như mọi thảm họa trên mặt đất. (Ảnh: Terravivos)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *