yonhap-1555484530-90.jpg

yonhap-1555484530-90.jpg

Một bài báo do Soccerbot thực hiện được đăng tải trên Yonhap. (Nguồn: en.yna.co.kr)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *