Yếu tố an toàn luôn được đề cao. Đây là lý do vì sao cối xay luôn có 2 lối vào trong, một ở trước và một ở phía sau, để giảm thiểu nguy cơ người vận hành gặp tai nạn do ra vào cối xay khi cánh quạt đang quay. (Ảnh: Hoàng Long)

Yếu tố an toàn luôn được đề cao. Đây là lý do vì sao cối xay luôn có 2 lối vào trong, một ở trước và một ở phía sau, để giảm thiểu nguy cơ người vận hành gặp tai nạn do ra vào cối xay khi cánh quạt đang quay. (Ảnh: Hoàng Long)

Yếu tố an toàn luôn được đề cao. Đây là lý do vì sao cối xay luôn có 2 lối vào trong, một ở trước và một ở phía sau, để giảm thiểu nguy cơ người vận hành gặp tai nạn do ra vào cối xay khi cánh quạt đang quay. (Ảnh: Hoàng Long)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *