Xe kéo hay còn gọi là xe tay. một loại phương tiện vận tải bằng sức người, tồn tại trong lịch sử Việt Nam từ cuối thế kỷ 19 đến khoảng nửa đầu thế kỷ 20. (Ảnh: Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam)

Xe kéo hay còn gọi là xe tay. một loại phương tiện vận tải bằng sức người, tồn tại trong lịch sử Việt Nam từ cuối thế kỷ 19 đến khoảng nửa đầu thế kỷ 20. (Ảnh: Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam)

Xe kéo hay còn gọi là xe tay. một loại phương tiện vận tải bằng sức người, tồn tại trong lịch sử Việt Nam từ cuối thế kỷ 19 đến khoảng nửa đầu thế kỷ 20. (Ảnh: Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *