xaydungntm-1572580626-15.jpg

xaydungntm-1572580626-15.jpg

越南新农村建设开展10年来,青年一直是其中重要力量,许多青年在农业领域创业成功。图自越通社

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *