wq6gdi7a7u3i-1603271533-4.jpg

wq6gdi7a7u3i-1603271533-4.jpg

“Quy tắc của tôi là mọi thứ phải đơn giản, tươi sáng và ngon,” Shevchenko cho biết. (Nguồn: NZ Herald)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *