womanatwor-1552011316-83.jpg

womanatwor-1552011316-83.jpg

Nguy cơ gia tăng sự bất bình đẳng giới trong một xã hội tự động hóa và kết nối cũng ngày càng hiện hữu. (Nguồn: The Pretty Patriot).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *