windowonch-1509613320-9.jpg

windowonch-1509613320-9.jpg

Khung cảnh một buổi thiết triều uy nghi trong Tử cấm thành (Bắc Kinh). (Ảnh: Trần Long/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *