whitechocol-1600089280-44.jpg

whitechocol-1600089280-44.jpg

Chocolate trắng kết hợp với chanh và muối của Castronovo. (Nguồn: castronovochocolate.com)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *