wefasean1-1545123356-96.jpg

wefasean1-1545123356-96.jpg

Deputy PM Truong Hoa Binh delivers speech at the closing ceremony of WEF-ASEAN 2018 (Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *