vnpxuctien1-1559701940-78.jpg

vnpxuctien1-1559701940-78.jpg

        从2013年起,乂安省开通包括四种语言的投资促进网站,为投资商创造便利条件。越通社记者阮文日 摄

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *