vnpxephang-1571390399-26.jpg

vnpxephang-1571390399-26.jpg

Người dân đang lấy nước sạch miễn phí tại Chung cư HH Linh Đàm sau sự cố nguồn nước sông Đà bị ô nhiễm. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *