vnpvncuba-1606294281-34.jpg

vnpvncuba-1606294281-34.jpg

El Hospital de Amistad Vietnam-Cuba en el distrito de Dong Hoi, provincia Quang Binh (Foto: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *