vnpviwacot-1571407982-49.jpg

vnpviwacot-1571407982-49.jpg

Nguồn nước tại nhiều nơi trong thành phố Hà Nội đen kịt, bốc mùi khó chịu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *