vnpviwacot-1571407982-49.jpg

vnpviwacot-1571407982-49.jpg

Nguồn nước tại nhiều nơi trong thành phố Hà Nội đen kịt, bốc mùi khó chịu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.