vnptrusoc-1476024342-93.jpg

vnptrusoc-1476024342-93.jpg

Bốt Hàng Trống Trung tâm chỉ huy của cảnh sát Pháp ở Hà Nội những năm đầu thế kỷ 20. Nay là trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.