vnptrusoc-1476024342-93.jpg

vnptrusoc-1476024342-93.jpg

Bốt Hàng Trống Trung tâm chỉ huy của cảnh sát Pháp ở Hà Nội những năm đầu thế kỷ 20. Nay là trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *