vnpthutruo1-1563269604-6.jpg

vnpthutruo1-1563269604-6.jpg

                         Deputy Transport Minister Le Dinh Tho (Photo: VietnamPlus)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *