vnpthaphoa-1476024259-89.jpg

vnpthaphoa-1476024259-89.jpg

Phố Đinh Tiên Hoàng thời Pháp thuộc. Ngày nay, con phố Đinh Tiên Hoàng có chiều dài khoảng 2km mỗi cuối tuần trở thành phố đi bộ cho người dân Thủ đô.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *