vnptayyen-1590486794-68.jpg

vnptayyen-1590486794-68.jpg

Việc hỗ trợ giải phóng mặt bằng từ 2 hộ dân sang cho 6 hộ dân, đã dẫn đến phê duyệt phương án sai về chế độ hỗ trợ cho các hộ dân, thiệt hại số tiền ban đầu lên tới hơn 4,5 tỷ đồng. (Ảnh: CTV)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *