vnptau5sa-1556790283-51.jpg

vnptau5sa-1556790283-51.jpg

Nhân viên phục vụ trên đoàn tàu hỏa có chất lượng “5 sao” được đưa vào hoạt động từ ngày 10/1/2018. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *