vnpsobhxh-1585897225-21.jpg

vnpsobhxh-1585897225-21.jpg

Nhiều doanh nghiệp có chủ bỏ trốn đều nợ bảo hiểm xã hội, nợ lương cũng như các chế độ khác của người lao động. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *