vnprau3-1571481605-58.jpg

vnprau3-1571481605-58.jpg

Hàng ngày, ngoài nhiệm vụ canh giữ vùng trời, vùng biển, người lính hải quân còn giành thời gian trồng rau xanh, tăng gia sản xuất để cải thiện đời sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *