vnpquangni-1607010653-87.jpg

vnpquangni-1607010653-87.jpg

Trung tâm phục vụ Hành chính công của tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *