vnpnhamay-1577348738-55.jpg

vnpnhamay-1577348738-55.jpg

Công nhân kiểm tra sản phẩm điện thoại trong nhà máy Vsmart. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *