vnpnghean15-1559702506-1.jpg

vnpnghean15-1559702506-1.jpg

                                  TH牛奶厂是乂安省西部的有效投资项目。越通社记者阮文日 摄

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *