vnpngavoi-1557218506-77.jpg

vnpngavoi-1557218506-77.jpg

Xử lý vi phạm về ngà voi vẫn chưa thực sự hiệu quả, đặc biệt trên khía cạnh xử phạt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.