vnphanoit-1612450999-59.jpg

vnphanoit-1612450999-59.jpg

Những tấm pano, áp phích được trưng lên trước các công trình mới của Thủ đô. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *