vnphanman-1611652957-35.jpg

vnphanman-1611652957-35.jpg

Ở huyện Thới Bình, Cà Mau, những người nông dân trồng lúa nơi đây lại đang đánh vật với hạn mặn xâm nhập khiến nền kinh tế của họ kiệt quệ. Ông Trần Bình Đặng đứng lặng người bên ruộng lúa kết hợp vuông tôm của gia đình mình hiện đã chết hết. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *