vnphanman-1611652925-54.jpg

vnphanman-1611652925-54.jpg

Những gốc sầu riêng mới đang được trồng với niềm hy vọng nhỏ nhoi của những người nông dân nơi đây. Cuộc đời của họ đã gắn chặt sâu đến nỗi họ có thể mất tất cả nếu sầu riêng chết hết. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *