vnphanman-1611652904-60.jpg

vnphanman-1611652904-60.jpg

Những cây sầu riêng chết héo quay quắt chọc thẳng lên nền trời xanh thăm thẳm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *