vnphanman-1611652837-74.jpg

vnphanman-1611652837-74.jpg

Ông Tư Văn bên trong ngôi nhà đã 3 năm rồi vẫn chưa được hoàn thiện nốt của mình vì mòn mỏi chờ trúng một vụ sầu riêng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *